Pieejamība

GSK ir pielikusi un pieliek visus pūliņus, lai šīs tīmekļa vietnes saturs būtu pieejams visplašākajam lietotāju lokam, neatkarīgi no dažādiem – kā tehniskiem, tā personiskiem – faktoriem. Mēs esam pārliecināti, ka šī tīmekļa vietne atbilst visiem augstākajiem mājas lapu funkcionalitātes kritērijiem.


Burtu izmērs

Burtu izmēru iespējams mainīt, izmantojot konkrētās pārlūka programmas piedāvātās iespējas – daudzās pārlūka programmās tas panākams, lietojot izvēlni View/Text size vai uz klaviatūras nospiežot taustiņus Ctrl + un Ctrl.


Virsraksti

Lai nodrošinātu lietotājam draudzīgu lapas struktūru, lapā ir izmantoti HTML virsrakstu elementi, kas atbalsta palīgtehnoloģijas, kuras nodrošina navigāciju no virsraksta līdz virsrakstam.


Teksta saites

Visi teksti, uz kuriem aizved saites, ir saprotami un jēgpilni arī ārpus konkrētā konteksta, turklāt teksta saites krāsas un stila ziņā skaidri atšķiras no pārējā teksta.


JavaScript

Vietās, kur navigācijas un funkcionalitātes nodrošināšanai ir izmatoti JavaScript vai citi skripti, ir izmantots arī alternatīvs mehānisms – gadījumā, ja lietotāja pārlūka programma neatbalsta šos skriptus.


Krāsas kontrasts

Mēs esam rūpīgi pārbaudījuši teksta un fona krāsu kombinācijas, lai panāktu atbilstošu kontrastu un nodrošinātu, ka informācijas uztverē nedominē teksta krāsa viena pati.


CSS

Lai kontrolētu lapas izskatu, mēs esam izmantojuši CSS (Cascading Style Sheets), kā arī atbilstoši strukturējuši saturu. Ja CSS netiek atbalstītas vai ir deaktivētas, lapā ievietotā informācija aizvien ir pieejama un lasāma.


PDF datnes

Daudzos gadījumos šajā mājas lapā mēs esam nodrošinājuši PDF datņu HTML versijas. Tomēr ja PDF dokumentu lasīšanai vēlaties izmantot ekrānlasītāju, papildu informāciju varat atrast šeit: Adobe Accessibility Resource Center.