Konfidencialitātes nosacījumi

Šie Konfidencialitātes nosacījumi definē, kā GSK izmanto un aizsargā tīmekļa vietnes lietotāju sniegto informāciju. Mēs respektējam jūsu privātumu un esam apņēmības pilni aizsargāt jūsu privāto informāciju. Šie Konfidencialitātes nosacījumi izskaidro, kā mēs iegūstam, pārsūtām, apstrādājam, izmantojam un publiskojam jūsu datus, kā arī apraksta mūsu drošības praksi šajā jomā.

Sniedzot mums personu identificējošu informāciju, jūs piekrītat un atļaujat tās pārsūtīšanu, apstrādi, izmantojumu un publiskošanu atbilstoši šo Konfidencialitātes nosacījumu izpratnei.

Ko mēs apkopojam

Mēs apkopjam personu identificējošu informāciju (PII), ko jūs mums labprātīgi sniedzat un kas identificē jūs kā indivīdu. Mēs to darām tikai tad, ja lietotājs ir piekritis mūsu lūgumam šādu informāciju sniegt. Šī personu identificējošā informācija var būt vārds, dzīvesvietas adrese, telefona numurs vai e-pasta adrese.

Kā mēs izmantojam PII

Sniedzot savu PII jūs piekrītat, ka mēs varam izmantot šo informāciju, lai:

·      atbildētu uz jūsu lūgumiem;

·      uzlabotu savu pakalpojumu kvalitātes līmeni;

·      pilnveidotu savas komunikācijas saturu;

·      sniegtu jums padomus, noderīgu informāciju, ziņas par produktiem un jaunumiem;

·      informētu jūs par saviem jaunajiem produktiem un pakalpojumiem;

·      iegūtu jūsu viedokli par saviem produktiem un pakalpojumiem;

·      sazinātos ar jums rekrutēšanas procesa gaitā.

Šī informācija var tikt izmantota mūsu administratīvajiem un kvalitātes nodrošinājuma mērķiem, kā arī citiem mērķiem, kas minēti šajā mājas lapā vai mobilās ierīces aplikācijā.

Mājas lapas un mobilās aplikācijas lietojuma informācija

Mēs arī automātiski „iegūstam” informāciju par jūsu datora pārlūkprogrammas veidu un operētājsistēmu, mājas lapām, ko esat apmeklējuši pirms un pēc mūsu mājas lapas, kā arī servera reģistrācijas standarta informāciju, IP (interneta protokola) adreses, GPS dislokācijas, mobilā tīkla pakalpojumu sniedzēju un operētājsistēmas datus. Mēs apkopojam šo informāciju, lai saprastu, kā mūsu apmeklētāji izmanto mūsu mājas lapas un mobilās aplikācijas, un lai uzlabotu gan tās, gan mūsu servisu. GPS dislokācijas dati parasti neidentificē individuālos lietotājus. Mēs arī varam ar šo apkopoto informāciju iepazīstināt citus GSK grupas uzņēmumus, kā arī citas trešās puses. Šī informācija sevī ietver:

·      mūsu mājas lapas un mobilo aplikāciju kopējo apmeklētāju skaitu;

·      mūsu mājas lapas un mobilo ierīču konkrēto sadaļu kopējo apmeklētāju skaitu;

·      apmeklētāju izmantoto interneta pakalpojumu sniedzēju domēnu vārdus.

Kā mēs aizsargājam jūsu PII

GSK īsteno konkrētas juridiskas, organizatoriskas un tehniskas darbības, lai aizsargātu jūsu personu identificējošu informāciju saskaņā ar atbilstošiem konfidencialitātes un datu drošības normatīvajiem aktiem. Situācijās, kad GSK pakalpojumu nodrošināšanai izmanto trešo pusi, tā tiek rūpīgi izraudzīta, izvirzot tai prasības īstenot atbilstošu pasākumu kopumu konfidencialitātes un personu identificējošas informācijas drošuma jomā. Mēs izmantojam virkni drošības tehnoloģiju un procedūru, lai aizsargātu jūsu PII no neautorizēta izmantojuma vai publiskošanas. Diemžēl  ar tīmekļa vai mobilā tīkla starpniecību pārraidītas informācijas drošumu nekad pilnībā nav iespējams garantēt. Kaut arī mēs darām visu, lai aizsargātu Jūsu PII, mēs nevaram garantēt to jūsu personu identificējošu datu drošību, ko jūs pārsūtāt uz mūsu tīmekļa vietnēm vai mobilajām aplikācijām – jūs paši uzņematies risku par šo datu pārnesi. Un tomēr – kaut arī mēs nevaram garantēt to, ka nenotiks jūsu datu zudums, neatbilstošs izmantojums vai pārveide, uzreiz pēc to saņemšanas mēs izmantosim atbilstošus tehniskus drošības pasākumus, lai šādus nevēlamus gadījumus novērstu. 

PII nodošana trešajām pusēm

Sadarbības ietvaros mēs varam nodot Jūsu PII citiem grupas uzņēmumiem, līgumpartneriem un pakalpojumu sniedzējiem tādu aktivitāšu īstenošanai, kam jūs esat piekrituši. Ja mājas lapā vai mobilajā aplikācijā nav atrunāts citādi, mēs nepārdosim vai neiznomāsim PII citām trešajām pusēm, izņemot tos gadījumus, kad Jūsu PII var tikt nodoti trešajai pusei situācijā, kad ar konkrēto mājas lapu saistītais mūsu bizness vai tā daļa un tam piederīgo klientu dati tiek pārdoti, tiesiski mantoti vai nodoti lietošanā. Kādreiz mēs izmantojam trešās puses, lai tās mums sniegtu ārpakalpojumus saistībā ar mūsu mājas lapām, mobilajām aplikācijām. Šīm trešajām pusēm, lai tās spētu nodrošināt mums nepieciešamos pakalpojumus, ir nepieciešama piekļuve jūsu datiem. Mēs pieprasām, lai šie pakalpojumu sniedzēji nodrošinātu tādus pašus datus aizsardzības standartus kā mēs. Tiem ir aizliegts izmantot šos datus savām vajadzībām. Jo īpaši mēs neļaujam saviem pakalpojumu sniedzējiem izmantot Jūsu PII mārketinga nolūkos.

Kad mēs varam atklāt jūsu PII citiem

GSK patur sev tiesības atklāt par jums saistītu personiska rakstura informāciju, t.sk., e-pasta adresi. Lai ziņotu valsts amatpersonām vai citām trešajām pusēm konkrēta tiesvedības procesa ietvaros, ja to pieprasa tiesa, tribunāls vai arī nosaka attiecīgs likuma pants. Atsevišķos gadījumos, ja to pieļauj vietējā likumdošana, mēs varam atklāt PII:  

1/ ja mums ir pamats uzskatīt, ka šīs informācijas publiskošana ir nepieciešama, lai identificētu, kontaktētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu jums vai GSK, apdraudot kompānijas tiesības, īpašumu vai operacionālo darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus konkrētās tīmekļa vietnes vai mobilās aplikācijas  lietotājus un/vai personas; 

2/ ja mums ir pamats uzskatīt, ka tas jādara saskaņā ar likuma prasībām, vai gadījumos, kad to pieprasa tiesībsargājošās vai citas drošības institūcijas kriminālizmeklēšanas procesa gaitā, vai civilās un administratīvās institūcijas civilprāvu vai administratīvās izmeklēšanas gadījumos;

3/ saistībā ar kādu būtisku korporatīvu transakciju, piemēram, produktu līnijas vai kādas uzņēmuma daļas pārdošanu, apvienošanu, konsolidāciju, aktīvu pārdošanu vai maz ticama bankrota gadījumā.

Iegūtā personu identificējošā informācija var tikt pārsūtīta gan uz jūsu mītnes zemi, tajā uzglabāta un izmantota, gan arī uz jebkuru citu valsti, kurā GSK ir pārstāvēta, t.sk., uz ASV un EEZ (Eiropas Ekonomikas zonā) neietilpstošām valstīm. Tas nozīmē, ka jūsu informācija var nonākt valstīs ar zemākiem datu aizsardzības standartiem nekā jūsu mītnes zemē. Izmantojot mūsu mājas lapas un mobilās aplikācijas, jūs piekrītat ikvienai informācijas pārnesei, apstrādei un uzglabāšanai ārpus savas mītnes zemes, kā arī EEZ robežām. Mēs nodrošināsim to, ka arī ārpus jūsu mītnes zemes robežām pārsūtītā informācija aizvien tiks aizsargāta atbilstoši šiem Konfidencialitātes nosacījumiem.  

IP adrešu izmantojums

Interneta Protokola (IP) adrese ir skaitļu kopums, kas tiek automātiski piešķirts jūsu datoram ik reizi, kad pieslēdzaties savam interneta pakalpojumu sniedzējam. Šādu pašu funkciju var veikt arī jūsu organizācijas iekšējais tīkls vai arī ārējais tīkls. Tiešsaistes sesijas  laikā tīmekļa serveri pēc šīs IP adreses automātiski identificē jūsu datoru.

GSK vai tās vārdā darbojošās trešās puses var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Mēs arī varam izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt mūsu vietnes apmeklētājus situācijās, kad uzskatām par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt mūsu pakalpojumus, vietni, kā arī  citus apmeklētājus.

Sīkdatnes

Mūsu mājas lapas un mobilās aplikācijas var izmantot par „sīkdatnēm” sauktu tehnoloģiju. Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko serveris „novieto” uz jūsu datora cietā diska. Sīkdatnes atļauj mūsu mājas lapām un mobilajām aplikācijām „atbildēt” jums personiski. Iegūstot un atceroties informāciju par jūsu preferencēm, mājas lapa vai mobilā aplikācija spēj pielāgot savu darbību atbilstoši jūsu vajadzībām, patikai vai nepatikai. Piemēram, mūsu serveris var „ievietot” datni, kas nodrošina to, ka jums, reģistrējoties mūsu mājas lapā,  savi dati jāievada tikai vienu reizi.

Jūs varat šīs sīkdatnes pieņemt vai noraidīt. Vairums interneta pārlūka programmu automātiski pieņem sīkdatnes, bet, ja vēlaties, jūs arī varat modificēt iestatījumus tā, lai noraidītu šīs sīkdatnes vispār vai arī saņemtu brīdinājumu par tās novietošanu uz jūsu datora cietā diska. Lai uzzinātu vairāk par šīm funkcijām un precizētu savas sīkdatņu preferences, lūdzu, meklējiet jūsu interneta pārlūkprogrammas instrukcijā .

Izlemjot noraidīt šīs sīkdatnes, jūs varat zaudēt iespēju pilnībā izmantot mūsu mājas lapu, kā arī citu tīmekļa vietņu interaktīvās iespējas. Papildu informāciju par to, kā mēs izmatojam sīkdatnes, lūdzu, meklējiet  šeit:

Ārējo avotu informācija

Kur to atļauj vietējā likumdošana, mēs varam apkopot no trešajām pusēm legāli iegūtu informāciju un to pievienot esošajām lietotāju datubāzēm. Daļa no šiem datiem var būt arī personu identificējoša informācija. Mēs to darām, lai precīzāk sniegtu informatīvos piedāvājumus un īstenotu promocijas kampaņas, kas, mūsuprāt, varētu jums šķist interesantas. Šādu personu identificējošu informāciju mēs apkoposim un izmantosim saskaņā ar tiem sākotnējiem nosacījumiem, ar kuriem konkrētā persona to sniedza, vai citās likuma atļautās robežās.   

Pieejamība

Mēs saglabāsim jūsu informāciju tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu šajos Konfidencialitātes nosacījumos noteiktos mērķus, ja vien likums nenosaka vai neatļauj ilgāku tās uzglabāšanas laiku. Izmantojot šo Konfidencialitātes nosacījumu noslēgumā atrodamo kontaktinformāciju, jūs jebkurā laikā varat ar mums sazināties rakstiski un lūgt savus atjaunot, labot vai pilnībā dzēst. Jūsu mītnes zemes vietēji likumi arī var sniegt jums atļauju piekļūt mums sniegtajai informācijai. Dažās valstīs jums var būt jāmaksā samērīga atlīdzība, lai segtu tās izmaksas, kas mums rodas, šo informāciju sniedzot.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm


Mūsu tīmekļa vietnēs un mobilajās aplikācijās var šad un tad būt atrodamas saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Šie Konfidencialitātes nosacījumi uz citām tīmekļa vietnēm neattiecas. Izvēloties apmeklēt šādu tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par šo mājas lapu esamību, ka mēs nepārbaudām, neiesakām un neesam tieši vai netieši atbildīgi par:

·       to , ko šīs tīmekļa vietnes dara ar jūsu PII;

·       šo tīmekļa vietņu saturu;

·       veidu, kā  citi izmanto šo mājas lapu.

 Lūdzu, pirms jebkādas PII ievadīšanas, pārbaudiet šajās lapās vai mobilajās aplikācijās publicētos lietošanas un konfidencialitātes nosacījumus.

Bērni – mūsu mājas lapu un mobilo aplikāciju lietotāji

Ja nav norādīts citādi, tās mājas lapas un mobilās aplikācijas kur parādās šie Konfidencialitātes nosacījumi, nav domātas bērniem, kuri jaunāki par 13 gadiem. Mēs apzināti neapkopojam šīs vecuma grupas apmeklētāju PII, mēs to darām tikai tad, ja saņemta skaidra vecāku vai  aizbildņu piekrišana.

Izmaiņas

Mēs varam laiku pa laikam šos Konfidencialitātes nosacījumus atjaunot. Ja šīs izmaiņas ir patiešām būtiskas, mēs mēdzam savās mājas lapās vai mobilajās aplikācijās nopublicēt atbilstošus paziņojumus. Mēs aicinām jūs periodiski pārskatīt šos Konfidencialitātes nosacījumus un iegūt informāciju par to, kā mēs nodrošinām apkopotās PII informācijas aizsardzību. Turpinot izmantot mūsu mājas lapas un mobilās aplikācijas, jūs apliecināt savu piekrišanu šiem Konfidencialitātes nosacījumiem un to izmaiņām. Kārtējās Konfidencialitātes nosacījumu izmaiņasneattiecas uz datiem, kas iegūti pirms to stāšanās spēkā.

Šie Konfidencialitātes nosacījumi pēdējo reizi tika atjaunoti 2014. gada 10. decembrī.